Bedrijfsmassage

BedrijfsmassageMassages als vast onderdeel van uw Arbo- of gezondheidsbeleid? Dat kan. De ervaring leert dat bedrijfsmassages een positief effect hebben op de gezondheid en arbeidsbeleving van medewerkers.

Op de korte termijn biedt het ontspanning en verlichting en geeft het medewerkers een gevoel van aandacht en waardering. Niet onbelangrijk als u uw medewerkers gezond en gemotiveerd wilt houden! Op de langere termijn hebben bedrijfsmassages als voordeel dat lichamelijke klachten als gevolg van spanning en stress voorkomen kunnen worden. Door de bedrijfsmassage wordt de medewerker zich meer bewust van zijn of haar lichamelijke conditie, waardoor hij of zij in staat is vroegtijdig overbelasting te signaleren en hierop te anticiperen. Hierdoor wordt verergering van klachten voorkomen. En dat is heel wat waard. Voor u en uw medewerkers.

Belastingvoordeel voor het bedrijf

De kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar omdat de belastingdienst stoelmassage erkent als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan. De kosten vallen onder de vrije verstrekkingen (vrijgesteld voor loonheffingen). Deze vrijstelling geldt onder de volgende voorwaarden:

  • De stoelmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming;
  • De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd;
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

De werkkostenregeling

Stoelmassage valt onder de nihil waardering en hoeft daarom niet in de werkkostenregeling (WKR) te worden opgenomen. Dit betekent dat u de betreffende 1,2 procent aan andere onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers kunt besteden.

Wat zijn de positieve effecten van stoelmassage:

Een aantal Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een onderzoek naar stress op het werk om de effecten te bepalen van massage op werkgerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening. Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er, vijf weken lang, een vijftien minuten durende stoelmassage gegeven.

De resultaten van het onderzoek zoals gepubliceerd in de International Journal of Neuroscience:

  • De deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en in staat te zijn helderder te denken.
  • EEG alpha-, beta- en thetagolven veranderden in golven die overeenkomen met verhoogde alertheid.
  • Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten.
  • Angsten waren aan het eind van de maand verminderd.
  • De massagetherapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren.
  • bron: http://www.infoworld.nl/