Algemene voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij Balans Massage Best ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden doorgegeven.
 5. Bij Balans Massage Best worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant (of via het pinapparaat ter plaatse, welke op termijn wordt geinstalleerd) en wordt direct na de massage voldaan.
 9. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage die op de cadeaubon vermeld staat en zijn geldig tot één jaar na datum uitgifte.
 10. Balans Massage Best is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Balans Massage Best aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk  te verlaten en zijn niet meer welkom.
 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Balans Massage Best niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die aan u gegeven is.